Ένα πρότυπο φροντιστήριο
ξένων γλωσσών

Καλώς ήρθατε στο πρότυπο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Νίκου!

Στο σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα, οι νέες τεχνολογίες έχουν πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες της ανθρώπινης επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Οι συνεργασίες – διασυνοριακά – μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και κυβερνήσεων, αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες διαπροσωπικών επαφών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των ανθρώπων. Ο κόσμος μετακινείται και ταξιδεύει περισσότερο. Η ανθρώπινη επικοινωνία έχει γίνει περισσότερη άμεση, γρήγορη και απαιτητή.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν αρκεί απλώς να μάθεις μια ξένη γλώσσα – ή περισσότερες.

Η ικανότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας με αυτοπεποίθηση, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη και επαγγελματική επιτυχία του σύγχρονου ανθρώπου.

Στο Πρότυπο Φροντιστήριο Νίκου, κατανοούμε τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας του 21ου αιώνα και έχουμε προσαρμόσει τη διδασκαλία μας πάνω σε αυτές.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ανθρώπων που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον του 21ου αιώνα.

Στόχοι και αυτοεπίγνωση

Η οριοθέτηση των στόχων για κάθε μαθητή μας και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μαθησιακή πρόοδο.

Στο Φροντιστήριό μας, γνωρίζουμε τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά: τις δυνατότητές του και τα όριά του, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα, την προσωπικότητά του.

Έτσι, στεκόμαστε δίπλα του και τον υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα του ή δυσκολία.

Η οριοθέτηση ρεαλιστικών στόχων και η επίτευξη μέσω της επίμονης προσπάθειας, βοηθά ουσιαστικά όλους μας τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και να πιστέψουν στον εαυτό τους. Το στοίχημα της αυτοεπίγνωσης αρχίζει να κερδίζεται… Έτσι, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής

Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα, αποτελούν κρίσιμες δεξιότητες ζωής για την εξέλιξη και επαγγελματική επιτυχία του σύγχρονου ανθρώπου.

4C: Critical thinking, Communication, Cooperation, Creativity

Η ανάπτυξη των 4C αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας που εφαρμόζουμε, η οποία προσαρμόζεται πάντα στις αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών μας.

Εγγύηση γι’ αυτό αποτελούν οι συνεργασίες που έχουμε με τους κορυφαίους παγκοσμίως εκδοτικούς οίκους και οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, που έχουν εφαρμοσθεί παγκοσμίως με μεγάλη επιτυχία εδώ και δεκαετίες.

Έτσι, οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλώς μια ξένη γλώσσα…
αλλά προετοιμάζονται για τη μελλοντική τους εξέλιξη ως άνθρωποι.

Ας μη ξεχνάμε πως ναι μεν η γνώση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη ενός ανθρώπου, όμως κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να εξελιχθεί αν δεν έχει μάθει να συνεργάζεται και να επικοινωνεί.
Practice practice practice

Practice. Practice. Practice.

Η εξάσκηση αποτελεί το Α και το Ω στη μάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Σε κάθε τάξη, οι μαθητές μας χωρίζονται σε γκρουπάκια 4-5 ατόμων. Γύρω από ένα τραπέζι, συνεργάζονται και επικοινωνούν, ακόμα και ένας-προς-έναν.

Έτσι, αναγκάζονται να μιλούν και η γλώσσα… λύνεται. Παράλληλα, η αυτοπεποίθηση… απογειώνεται.

Απλά. Εμπειρικά. Βιωματικά.

Γνωρίστε τα τμήματά μας