Σα να ζείτε εκεί...

Καθημερινή άσκηση της γλώσσαςΚαθημερινή άσκηση
της γλώσσας

Καθημερινή άσκηση της γλώσσαςΕνσωμάτωση ιδιωματισμών
στη χρήση της γλώσσας

Καθημερινή άσκηση της γλώσσαςΜοντέρνος
προφορικός λόγος

Πολίτης του κόσμου

Η βιωματική εκπαίδευση των εφήβων περνά από θέματα που αφορούν τις νέες γενιές σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό να μπορείς να εκφράζεσαι για θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, που συνεχώς μετακινείται και επικοινωνεί μεταξύ του, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής του θέσης.

Πολίτης του κόσμου

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο παγκοσμίως εκδοτικό οίκο 'Cambridge University Press'.

University of Cambridge

Think - Students Book 2

Με την πιστοποίηση του κορυφαίου παγκοσμίως φορέα Cambridge Assessment.

Cambridge Assessment

100% Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του Cambridge

Οι πιστοποιήσεις των μαθητών μας προέρχονται από τον πλέον αναγνωρισμένο
και καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης Αγγλικών παγκοσμίως.