Κριτική σκέψη. Επικοινωνία. Συνεργασία. Δημιουργικότητα.

Κριτική σκέψη. Επικοινωνία. Συνεργασία. Δημιουργικότητα.

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Είναι χρέος μας - αλλά και ευκαιρία ταυτόχρονα - να τους παρέχουμε ένα περιβάλλον που ενισχύει τις κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες για τη μελλοντική τους εξέλιξη και πρόοδο. Έτσι, όχι μόνο τα βοηθούμε να εξελιχθούν ως άνθρωποι, αλλά γινόμαστε και πιο αποτελεσματικοί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Content Language Integrated Learning

Τα μικρά παιδιά ρωτάνε και ψάχνουν απαντήσεις για το κόσμο γύρω τους. Μέσω της καινοτόμας μεθόδου CLIL (Content Language Integrated Learning), διδάσκουμε βιωματικά μέσα από την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Η έμφυτη περιέργειά τους ικανοποιείται και έτσι όλα γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Και κυρίως, πιο αποτελεσματικά.

Content Language Integrated Learning
Reading and Writing

Reading and Writing

Οι ικανότητες της σωστής γραφής και ανάγνωσης βοηθούν πολλαπλά. Από την ολοκληρωμένη εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέχρι την επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών μας μελλοντικά. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και κατανόηση διαφόρων ειδών γραπτού λόγου (emails, stories, essays, reviews, blog posts etc.)

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο παγκοσμίως εκδοτικό οίκο 'Oxford University Press'.

Oxford University Press

Oxford Discover