Χαρά και μάθηση

Χαρά και μάθηση

Τα χαρούμενα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα. Γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε να τους στερήσουμε τίποτα από ό,τι τα κάνει χαρούμενα. Παιχνίδι, τραγούδι, ζωγραφική, σχέδιο, μικρές ιστοριούλες, γίνονται το επίκεντρο της μάθησης για τους μικρούς μας φίλους.

Ομαδικότητα και συνεργασία

Το βασικό λεξιλόγιο ανακυκλώνεται μέσα από όμορφες ιστοριούλες, τραγούδι, ποιήματα και παιχνίδια, ενώ η γραμματική διδάσκεται βιωματικά. Σε ένα κλίμα ομαδικότητας που ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μικρών μας φίλων.

Ομαδικότητα και συνεργασία
Say it again please!

Say it again please!

Η σωστή προφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης μάθησης. Διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματική επικοινωνία όσο και την ομαλή συνέχιση εκμάθηση της γλώσσας. Για το λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή προφορά. Διδάσκουμε τις κατάλληλες τεχνικές, επιμένουμε, διορθώνουμε, μέχρι να πετύχουμε τη σωστή προφορά σε όλους τους μαθητές.

Ελάτε στην όμορφη παρέα των SUPER MINDS!

Ο Thunder, η Misty, Ο Whipser και η Flash, γίνονται οι μικροί μας ήρωες
και μας συναρπάζουν με τις ιστορίες τους!
Από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο Cambridge University Press.

University of Cambridge

Super Minds