Θέλω να μάθω Αγγλικά

Τμήματα σπουδών Αγγλικής γλώσσας

Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, φοιτητών και ενηλίκων.
Για αρχάριους και προχωρημένους (Επίπεδα Α1 - C2).

Τμήματα PRE-JUNIOR

Ηλικίες: 5-6
Διάρκεια: 1 ώρα εβδομαδιαίως

Τμήματα JUNIOR

Ηλικίες: 7-8
Διάρκεια: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Τμήματα PRIMARY

Ηλικίες: 9-12
Διάρκεια: 4 ώρες εβδομαδιαίως

Τμήματα TEENS

Ηλικίες: 13-16
Διάρκεια: 6 ώρες εβδομαδιαίως

Τμήματα IELTS για Φοιτητές

Τμήματα εξετάσεων

Cambridge English
MSU
ESB

Τμήματα για Ενήλικες

- Γενικά Αγγλικά
- Εξειδικευμένα Αγγλικά

Τμήμα Προετοιμασίας

για την Εξέταση του Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

Online μαθήματα μέσω Skype