Η Επιτυχία και η Πρόοδος των Σπουδαστών μας αποτελεί Προσωπική μας Δέσμευση

Οι επιτυχίες δεν έχουν σχέση με την τύχη αλλά απαιτούν μεθοδική προσπάθεια και κατάλληλη προετοιμασία. Αύτη είναι μια υπόσχεση που έχουμε την υπευθυνότητα, τη γνώση και την εμπειρία για να τηρήσουμε.

Το διδακτικό μας προσωπικό είναι απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με πλούσια διδακτική εμπειρία στους μικρούς μαθητές αλλά και στη προετοιμασία των σπουδαστών τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας κάθε επιπέδου.

Υποκατηγορίες